Rejestracja połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z VENTURION INVESTMENT FUND i S.A.

17 Grudnia 2012

Sąd rejestrowy w dniu 14 grudnia 2012 roku dokonał wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., zgodnie z decyzją akcjonariuszy obydwu spółek, którzy powzięli uchwały w sprawie połączenia ww. podmiotów w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku.

zobacz więcej

Publikacja raportu okresowego.

14 Listopada 2012

Zapraszamy do lektury opublikowanego dzisiaj sprawozdania finansowego: Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

zobacz więcej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada b.r.

30 Października 2012

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. zwołał na dzień 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą dotyczącą połączenia Spółki z Venturion Investment Fund I S.A.

zobacz więcej

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i PCH CAPITAL S.A. przekraczają próg 5% w Spółce POLSKIE JADŁO S.A.

25 Października 2012

W dniu 24 października 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd kupił 400.898 akcji POLSKIE JADŁO S.A., w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

zobacz więcej

Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NEWCONNECT.

23 Października 2012

W dniu 23 października VENTURION INVESTMENT FUND S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie 28 mln akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect.

zobacz więcej