Rejestracja połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z VENTURION INVESTMENT FUND i S.A.

17 Grudnia 2012

Sąd rejestrowy w dniu 14 grudnia 2012 roku dokonał wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., zgodnie z decyzją akcjonariuszy obydwu spółek, którzy powzięli uchwały w sprawie połączenia ww. podmiotów w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku.

zobacz więcej