ASTORIA CAPITAL postara się o wsparcie z KFK.

12 Września 2012

Notowana na rynku NewConnect Astoria Capital S.A. zawiązała spółkę zależną, która docelowo będzie zarządzać funduszem kapitałowym współfinansowanym przez KFK.

Spółka objęła 51% udziałółw w kapitale zakładowym Seed Corn Management Sp. z o.o., która została zawiązana w celu ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK).

Seed Corn Management Sp. z o.o. będzie pełnił rolę podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym, który ma zostać utworzony po przyznaniu przez KFK dofinansowania. Planowana kapitalizacja funduszu wynosić będzie 40 mln zł, a udział Astoria Capital kształtować się będzie na poziomie 50%.

Kapitał zakładowy Seed Corn Management Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł.

Fundusz kapitałowy, który powstanie po uzyskaniu finansowania z KFK, dokonywał będzie inwestycji w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju oraz znajdujących się na etapie ekspansji. Inwestycje dokonywane będą w przedsiębiorstwa działające w branżach: IT/ Software, technologie, media, telekomunikacja (TMT), usługi, ochrona środowiska czy life science , a także w projekty o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Astoria Capital S.A. jest spółką prowadzącą działalność inwestycyjną, w oparciu o własne środki. Realizacja inwestycji odbywa się poprzez nabycie akcji i udziałów spółek niepublicznych i publicznych, prowadzących działalność w rozwojowych branżach, w szczególności: biotechnologicznej, medycznej, farmaceutycznej i ochrony zdrowia.

powrót