Dalsze zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL w VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

6 Września 2012

PCH Capital S.A. oraz kontrolowana w 100% przez nią P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd wzięły udział w ofercie prywatnej akcji Venturion Investment Fund S.A. i objęły łącznie 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, przy czym PCH Capital S.A. objęła 3.000.000 akcji, a P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd przyjęła ofertę objęcia 25.000.000 akcji.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Venturion Investment Fund, PCH Capital S.A. wraz z podmiotem zależnym - P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd, posiadać będą łącznie 29.942.400 akcji VIF, które stanowić będą 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów.

powrót