Dematerializacja Akcji Serii E.

19 Października 2012

Akcje serii E VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 18 października 2012 roku podjął uchwałę o ich rejestracji. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji na NewConnect. W kolejnym kroku Zarząd złoży uproszczony dokument informacyjny na GPW.

powrót