Dobre wyniki finansowe FISH PROJECT S.A.

3 Września 2012

FISH PROJECT S.A. - spółka portfelowa Venturion Investment Fund I S.A., w którą fundusz zainwestował w lipcu b.r., nabywając pakiet akcji po cenie równej wartości nominalnej zakupionych walorów, przedstawiła wyniki finansowe podsumowujące działalność spółki w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku.

Przychody ze sprzedaży w prezentowanym okresie wyniosły 2,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 53% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Pomimo utrzymujących się wysokich cen ryb, spółka wygenerowała zysk ze sprzedaży na poziomie 0,23 mln zł. W porównaniu do sytuacji z sierpnia 2011 roku widzimy zdecydowaną poprawęDostrzegamy stale rosnący popyt na nasze produkty, dzięki czemu sukcesywnie rośnie ich sprzedaż. Dodatkowo dzięki podejmowanym działaniom marketingowym nieustannie poprawie ulega świadomość marki Fish Project.” – komentuje Arkadiusz Łabuda, prezes zarządu Spółki.

Spółka prognozuje, iż przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosą łącznie 4,5 mln zł, a zysk netto ukształtuje się na poziomie 0,2 mln zł. Prognoza wyników finansowych została przygotowana przed podpisaniem umowy z ogólnopolską siecią marketów Kaufland Polska, dla której Fish Project jest dostawcą wybranych produktów śledziowych i nie uwzględnia pozytywnych efektów tej współpracy, zatem ostateczne wyniki finansowe za rok 2012 mogą być lepsze od prognozowanych.

Fish Project S.A. planuje w ramach oferty prywatnej akcji pozyskać 0,5 mln zł i zadebiutować na rynku NewConnect. Środki pozyskane w wyniku emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na modernizację linii technologicznej.

Venturion Investment Fund S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Venturion Investment Fund I S.A.

powrót