Kolejne zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez PCH CAPITAL S.A.

29 Sierpnia 2012

PCH Capital S.A., która jest akcjonariuszem dominującym wobec Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), na mocy podpisanych umów cywilnoprawnych, nabyła pakiet 62.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki, co stanowi 2,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po przejęciu kontroli nad spółką w sierpniu b.r., PCH Capital S.A. sukcesywnie zwiększa zaangażowanie w Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) i posiada obecnie 65,96% udziału w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

powrót