Magdalena Grzybowska - Prezesem Zarządu Spółki.

3 Sierpnia 2012

W ślad za zmianami nazwy Spółki, jej przedmiotu działalności oraz Rady Nadzorczej, a także zmianami w strukturze akcjonariatu, w dniu 3 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pani Magdaleny Grzybowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pani Magdalena Grzybowska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1935. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2003 roku. Pracowała jako dyrektor biura Związku Maklerów i Doradców, makler papierów wartościowych/trader w DM X-Trade Brokers S.A. i analityk rynków finansowych w Expander Advisors Sp. z o. o. W późniejszym okresie prowadziła działania w zakresie relacji inwestorskich spółek giełdowych oraz w zakresie public relations instytucji finansowych. Od roku 2009 związana z branżą venture capital, członek organów wielu spółek kapitałowych, m.in. Silva S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A. (obecnie: Stereo.pl S.A.), Skarbiec Koronny S.A, Finader S.A., Biomax S.A., HighSky Brokers a.s. W latach 2004-2012 członek zarządu Związku Maklerów i Doradców. Obecnie jest Prezesem Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie.

Równocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, panu Dariuszowi Graffowi, a funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Chlebowskiemu.

powrót