Nabycie 100% udziału w kapitale zakładowym VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

31 Sierpnia 2012

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund S.A. nabyła 28.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz B spółki Venturion Investment Fund I S.A. za łączną kwotę 2.800.000,00 zł.

Venturion Investment Fund I S.A. jest funduszem typu venture capital, którego strategia inwestycyjna pokrywa się z nową strategią działalności Spółki ogłoszoną 24 sierpnia 2012 roku.

powrót