Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

23 Sierpnia 2012

Pomiędzy Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) a Domem Inwestycyjnym Taurus Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie podpisana została o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Dom Inwestycyjny Taurus S.A. usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) do alternatywnego systemu obrotu „New Connect” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót