Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zwiększenie zaangażowania przez PCH CAPITAL S.A.

25 Września 2012

Sąd rejestrowy w dniu 24 września 2012 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Venturion Investment Fund S.A. o kwotę 2,8 mln zł do wysokości 3.094.500 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego wynika z rejestracji 28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostały objęte w sierpniu br. przez PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

W wyniku rejestracji akcji serii E bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie PCH Capital S.A. zwiększyło się do 96,76% udziału w kapitale zakładowym i 96,91% w ogólnej liczbie głosów Venturion Investment Fund S.A.

powrót