Rejestracja połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z VENTURION INVESTMENT FUND i S.A.

17 Grudnia 2012

Sąd rejestrowy w dniu 14 grudnia 2012 roku dokonał wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., zgodnie z decyzją akcjonariuszy obydwu spółek, którzy powzięli uchwały w sprawie połączenia ww. podmiotów w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku.
 
W następstwie ww. połączenia spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek przeszedł na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Przeprowadzony proces łączenia spółek spowodował uproszczenie struktury organizacyjnej, co powinno przełożyć się na obniżenie kosztów funkcjonowania i zwiększenie efektywności zarządzania.

powrót