Rejestracja zmian Statutu Spółki.

3 Września 2012

Sąd rejestrowy w dniu 29 sierpnia 2012 roku zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, w tym zmianę nazwę Spółki na Venturion Investment Fund S.A. oraz rozszerzenie profilu działalności o działalność holdingów finansowych. Rejestracja zmian jest zgodna z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 2 sierpnia 2012 roku.

powrót