VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i PCH CAPITAL S.A. przekraczają próg 5% w Spółce POLSKIE JADŁO S.A.

25 Października 2012

W dniu 24 października 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd kupił 400.898 akcji POLSKIE JADŁO S.A., w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

W wyniku zawarcia wyżej wymienionych transakcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu posiadają 2.545.787 akcji POLSKIE JADŁO S.A., co stanowi 5,45% w kapitale zakładowym oraz 5,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A. , w tym:

ROWING CAPITAL Ltd posiada 124.038 akcji, które stanowią 0,27% w kapitale zakładowym oraz 0,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 1.041.479 akcji, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz 2,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 1.330.270 akcji, które stanowią 2,85% w kapitale zakładowym oraz 2,64% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
Magdalena Grzybowska posiada 50.000 akcji, które stanowią 0,11% w kapitale zakładowym oraz 0,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

powrót