Zakończenie oferty prywatnej Akcji Serii E.

6 Września 2012

Oferta prywatna akcji, przeprowadzana na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia Venturion Investment Fund S.A., zakończyła się sukcesem. Inwestorzy objęli całość oferowanych 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,10 zł, a oferowane w subskrypcji prywatnej walory objęło 2 inwestorów.

powrót