Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NEWCONNECT.

23 Października 2012

W dniu 23 października VENTURION INVESTMENT FUND S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie 28 mln akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect. Podejmowane przez Spółkę działania mają na celu wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji wyemitowanych na podstawie uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w sierpniu b.r. Akcje serii E zostały objęte przez PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Obecnie bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie PCH Capital S.A. wynosi 96,76% udziału w kapitale zakładowym i 96,91% w ogólnej liczbie głosów VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

powrót