Zmiana przedmiotu działalności oraz firmy Spółki.

2 Sierpnia 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) w dniu 2 sierpnia 2012 roku podjęło uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na Venturion Investment Fund S.A. oraz rozszerzenia przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych.

Działalność Spółki będzie skoncentrowana na inwestowaniu w przedsiębiorstwa, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju (ang. early growth, development stage, roll-out). Spółka angażować się będzie w projekty, które potrzebują finansowania działań związanych z budowaniem pozycji rynkowej, rozbudową zdolności produkcyjnych, rekrutacją pracowników, rozwojem sieci sprzedaży. Spółki portfelowe otrzymywać będą merytoryczne wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu.

Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w budowaniu wartości spółek portfelowych, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów.

powrót