Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

2 Sierpnia 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

  • Pana Michała Jelińskiego,
  • Pana Alishera Khujanazarov,
  • Pana Przemysława Kalickiego,
  • Pana Jarosława Goślińskiego,
  • Panią Justynę Nieciecką.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 sierpnia 2012 roku powołało do Rady Nadzorczej, następujące osoby:

  • Pana Dariusza Graffa,
  • Pana Wojciecha Chlebowskiego,
  • Pana Piotra Jabłońskiego,
  • Pana Tomasza Szymanowskiego,
  • Pana Roberta Sieńkowskiego.

powrót