Zwiększenie zaangażowania przez przez PCH CAPITAL S.A.

17 Sierpnia 2012

W dniu 17 sierpnia 2012 roku Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) otrzymała zawiadomienie od PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie o nabyciu 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), stanowiących 10,19% w kapitale zakładowym oraz 6,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Przed ww. transakcją PCH Capital S.A. posiadała 1.580.000 akcji imiennych serii A Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), stanowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Po ww. transakcji PCH Capital S.A. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), które stanowią łącznie 63,84% w kapitale zakładowym oraz 76,46% w ogólnej liczbie głosów.

powrót