Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada b.r.

30 Października 2012

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. zwołał na dzień 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą dotyczącą połączenia Spółki z Venturion Investment Fund I S.A.

Venturion Investment Fund S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie majątku Venturion Investment Fund I S.A. na Venturion Investment Fund S.A.

Efektem połączenia spółek będzie redukcja kosztów administracyjnych, uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie efektywności zarządzania. Połączenie wyeliminuje dodatkowy szczebel w strukturze własnościowej, co sprawi iż będzie ona bardziej przejrzysta.

powrót