VENTURION INVESTMENT FUND S.A. opublikowała raport za I kwartał 2013 roku.

16 Maja 2013

W pierwszym kwartale 2013 roku VENTURION INVESTMENT FUND S.A. nie sprzedała żadnych z posiadanych papierów wartościowych, głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miała aktualizacja wartości inwestycji.

zobacz więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w czerwcu.

10 Maja 2013

W dniu 9 maja 2013 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 7 czerwca 2013 roku. 

zobacz więcej

Specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem w konsultingu dołączają do VENTURION INVESTMENT FUND S.A. – powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

8 Maja 2013

W dniu 7 maja 2013 roku Pan Mateusz Niemczyk oraz Pan Przemysław Soroka powołani zostali do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

zobacz więcej