Adam Łanoszka na czele VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

25 Stycznia 2013

W dniu 23 stycznia 2013 roku PCH CAPITAL S.A. - akcjonariusz VENTURION INVESTMENT FUND S.A. – powołał do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Adama Łanoszkę.


Pan Adam Łanoszka jest od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Przez 10 lat był zatrudniony w TP S.A. na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego i był odpowiedzialny za płynność finansową spółki. Swoje doświadczenia zawodowe rozwijał podczas współpracy z instytucjami rynku finansowego. Związany był m.in. z Domem Inwestycyjnym Taurus Sp. z o. o., w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, doradzał również Zarządowi InvestCon Group S.A., notowanej na GPW grupy kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Pan Adam Łanoszka zasiadał także w Radzie Nadzorczej Invest Consulting S.A. Pan Adam Łanoszka posiada certyfikat doradcy w ASO nr 93/2011 oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o., komplementariusza RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K. – podmiotu wpisanego na listę autoryzowanych doradców NewConnest i Catalyst.

powrót