Harmonogram publikacji raportów okresowych.

10 Stycznia 2013

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. publikować będzie raporty okresowe w 2013 roku w następujących terminach:

  • raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 13 czerwca 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku,
  • raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku.

powrót