Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w czerwcu.

10 Maja 2013

W dniu 9 maja 2013 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 7 czerwca 2013 roku. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 7 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12. Akcjonariusze mogą rejestrować chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 22 maja 2013 roku.

Spółka zamierza dokonać zmian w Radzie Nadzorczej, poprzez powołanie kolejnego członka. Ponadto pod głosowanie poddana zostanie propozycja zmiany dotychczasowej nazwy Spółki, na VENTURION S.A. 

Więcej informacji:
• Raport bieżący

powrót