Prezesem Spółki został pan Wiesław Karpowicz.

2 Października 2013

W dniu 1 października 2013 roku PCH CAPITAL S.A. powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Wiesława Karpowicza – specjalistę w zakresie organizacji i zarządzania strategicznego. 

Pan Wiesław Karpowicz jest absolwentem Politechniki Białostockiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył Podyplomowe Studium  Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Białostockiej oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Strategicznego na Hanzehogeschool Gröningen w Holandii. Przez blisko 14 lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach prawa handlowego, m.in. w Rexam Szkło Gostyń S.A., Lu Polska S.A i Sanofi-Aventis S.A. Zarządzał finansami tych spółek i wspólnie z innymi osobami zarządzającymi tworzył i realizował skuteczne strategie poprawy rentowności i dynamicznego wzrostu.

Pełnił funkcję Członka Zarządu Sanofi-Aventis S.A. (Grupa Sanofi), Członka Zarządu Zentiva PL Sp. z o.o. (Grupa Sanofi) oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Nepentes S.A (Grupa Sanofi).

W dniu 30 września 2013 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Łukasz Kiniewicz.

powrót