Specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem w konsultingu dołączają do VENTURION INVESTMENT FUND S.A. – powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

8 Maja 2013

W dniu 7 maja 2013 roku Pan Mateusz Niemczyk oraz Pan Przemysław Soroka powołani zostali do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

PCH CAPITAL S.A., na mocy przysługujących jej uprawnień osobistych, powołała dwóch nowych członków Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Pan Mateusz Niemczyk Jest absolwentem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, zdobywane na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w firmie KPMG Audyt. W latach 2000-2006 pracował w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup) jako Dyrektor Biura Strukturyzowanych Transakcji Finansowania Handlu zarówno w Warszawie jak i Londynie, nadzorując transakcje obsługi i finansowania handlu. W latach 2006-2008 odpowiadał za rozwój w Polsce leasingu operacyjnego w Macquarie Technology Finance (Macquarie group). W latach 2008-2012 pracował w Banku BPH (GE Capital) na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów Skarbowych i Powierniczych gdzie odpowiadał za rozwój oferty produktowej oraz sprzedaż produktów skarbowych (FX oraz stopa procentowa) i powierniczych, w tym rozwój platformy elektronicznej DealingNet.

Od stycznia 2013 roku w Saski Partners na stanowisku Dyrektora odpowiadającego za doradztwo dla klientów korporacyjnych w zakresie finansowania na rynku dłużnym, zaś od marca 2010 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Inter-Team Sp. z o.o.

Pan Przemysław Soroka, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, od grudnia 2011 jest Dyrektorem Finansowym i członkiem zarządu polskich, czeskich i węgierskich spółek inwestycyjno-developerskiej grupy SEGRO. Zanim dołączył do SEGRO, pracował w renomowanych firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki - KPMG oraz Ernst & Young. Ponadto od roku 2002 posiada m.in. kwalifikacje ACCA.

Pracował również w centrali Coca-Cola Hellenic jako audytor korporacyjny oraz manager projektów z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem prowadzonych w 28 krajach Grupy Coca-Cola Hellenic. W latach 2007-2011 na rzecz NFI Empik Media & Fashion nadzorował wdrożenie nowych modeli raportowania giełdowego, zarządczego i kontrolingu w środowisku Hyperion, a także zajmował się controllingiem komercyjnym, a w 2008 roku z sukcesem wprowadził nową politykę raportowania finansowego zgodnego z MSSF dla grupy EM&F. W trakcie pracy w SEGRO nadzorował finansową stronę akwizycji i projektów developerskich o łącznej wartości ponad 120 milionów euro.

Więcej informacji:
• Raport bieżący

powrót