VENTURION INVESTMENT FUND opublikował analizę sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki.

2 Stycznia 2013

W dniu 2 stycznia b.r. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. opublikowała wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, sporządzonej przez niezależnego doradcę – IMAP Access 2 Sp. z o.o. Analiza przeprowadzona została w związku z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., który 19 listopada 2012 roku podjął uchwałę Nr 1168/2012 w sprawie nałożenia przedmiotowego obowiązku na Spółkę.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nowa strategia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wpisuje się dobrze w formułowane w stosunku do rynku NewConnect oczekiwania, że stanie się on „platformą do tworzenia funduszy inwestycyjnych venture capital inwestujących w „dolnym” obszarze equity gap, tj. oferujących kapitał głownie o charakterze właścicielskim przedsiębiorcom znajdującym się we wczesnych stadiach rozwoju i zapotrzebowaniu na kapitał od 0,1-2 mln zł do 8-10 mln zł. Uwzględniając powyższe oraz generalnie względnie optymistyczne prognozy dotyczące rynku private equity, perspektywy dla działalności małego funduszu venture capital określono jako dobre.

Pełny tekst analizy można przeczytać tutaj.

powrót