VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zawarła umowę z Autoryzowanym Doradcą.

8 Lutego 2013

W dniu 7 lutego 2013 roku VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zawarła umowę o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy NewConnect z Capital Kopernik S.A.

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. („Spółka”) zawarła umowę na czas nieokreślony na mocy której Doradca będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.


Więcej informacji: Raport bieżący

powrót