NEVIUS S.A. zakończył realizację projektu emisji obligacji dla RUNICOM S.A. na kwotę 1.416.000,00 zł.

6 Maja 2014

Zarząd RUNICOM S.A. zakończył emisję dwuletnich obligacji serii A2 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali
roku.

zobacz więcej

ATTENTIA S.A. zakończyła realizację dwóch projektów emisji obligacji dla FUTURIS S.A.

5 Maja 2014

Klienci ATTENTII S.A. zainwestowali 458.000,00 zł.

zobacz więcej