ATTENTIA S.A. pozyskała dla PCH CAPITAL S.A. obligatariuszy na kwotę 270.000,00 zł.

30 Czerwca 2014

30 czerwca 2014 roku Zarząd PCH CAPITAL S.A. przydzielił obligacje nowej emisji.

Inwestorzy wskazani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej obligacji PCH CAPITAL S.A. objęli obligacje o łącznej wartości 270.000,00 zł.

ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót