ATTENTIA S.A. rozbudowuje zespół.

23 Kwietnia 2014

Stanowisko Dyrektora ds. Klientów Kluczowych w ATTENTIA S.A. objęła Pani Aleksandra Nowak.

Pani Aleksandra Nowak jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z rynkiem finansowym i kapitałowym związana jest od początku swojej kariery zawodowej, czyli od 1998 r. W ciągu kilkunastu lat pracy wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując z klientami indywidualnymi, firmowymi oraz  zamożnymi, między innymi w  takich bankach jak: Bank Zachodni WBK S.A., Citibank Handlowy, Bank Pekao S.A, Nordea Bank Polska S.A. Jest laureatką licznych konkursów organizowanych przez pracodawców i instytucje z nimi współpracujące.

powrót