ATTENTIA S.A. zakończyła realizację dwóch projektów emisji obligacji dla FUTURIS S.A.

5 Maja 2014

Klienci ATTENTII S.A. zainwestowali 458.000,00 zł.

Zarząd FUTURIS S.A. zakończył w kwietniu 2014 roku emisję dwóch serii obligacji.

Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ww. ofertach prywatnych objęli obligacje o łącznej wartości 458.000,00 zł.

ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót