ATTENTIA S.A. zakończyła realizację dwóch projektów emisji obligacji dla PCH CAPITAL S.A.

7 Kwietnia 2014

Inwestorzy pozyskani przez ATTENTIA S.A. zainwestowali 630.000,00 zł.

Zarząd PCH CAPITAL S.A. zakończył emisję dwóch serii obligacji dwuletnich, oprocentowanych 10% w skali roku.

Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy na przełomie marca i kwietnia 2014 roku wzięli udział w ww. ofertach prywatnych objęli obligacje o łącznej wartości 630.000,00 zł.

ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót