Do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. dołączył pan Sławomir Korneli.

4 Kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Sławomira Korneli.

Pan Sławomir Korneli posiada wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatycznej w Warszawie. Posiada europejski certyfikat jakości w doradztwie finansowym – Europejski Doradca Finansowy EFA (European Financial Planning Association).

Pan Sławomir Korneli w swojej karierze zawodowej był konsultantem ds. ubezpieczeń w Pramerica Towarzystwo Ubezpieczeń, następnie był związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. i pracował w Departamencie Zarządzania Sprzedażą Bankowości Detalicznej oraz Departamencie Bankowości Prywatnej, później kolejno był bankierem w Oddziale Private Banking Alior Banku S.A. i Dyrektorem ds. Inwestycji w BRE Private Banking & Wealth Management w BreBank S.A. Obecnie pełni funkcję Vice President w APW Wealth Management w Genewie.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.164.809 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,31% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie EQUITIER S.A.

powrót