Do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dołączyli panowie Paweł Lewandowicz i Grzegorz Zatryb.

20 Stycznia 2014

W dniu 16 stycznia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. powołała do Rady Nadzorczej Panów Pawła Lewandowicza i Grzegorza Zatryba, a dzień później Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie nazwy na VENTURION S.A.

Pan Paweł Lewandowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, studia na kierunkach Deutsch als Fremdsprache oraz Volkswirtschaftslehre na uniwersytecie Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg oraz studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych na Wydziale Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pan Paweł Lewandowicz jest obecnie doradcą Zarządu BPS TFI S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej PCH CAPITAL S.A. Wcześniej był m.in. Dyrektorem Departamentu Operacji Funduszy Idea TFI S.A. oraz był związany ze spółkami z Grupy Skarbiec Asset Management Holding – Skarbiec TFI S.A., ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., Cominvest Asset Management GmbH, Niemcy (Grupa Commerzbanku), Skarbiec Investment Management S.A., PTE Skarbiec-Emerytura S.A.

Pan Grzegorz Zatryb posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Na rynkach finansowych obecny od 1991 roku. Początkowo związany z bankowością, był m.in. Zastępcą Dyrektora Treasury w Polskim Banku Inwestycyjnym. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako zarządzający w CAIB Securities, Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management oraz Dyrektor Biura Skarbu TUiR WARTA SA. W latach 2002-2008 był Wiceprezesem Zarządu PTE Skarbiec – Emerytura. Od 2010 roku w TFI Skarbiec, jako zarządzający, a obecnie Główny Strateg.

W dniu 17 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie nazwy VENTURION INVESTMENT FUND S.A. na VENTURION S.A., a także o scaleniu akcji i kapitale docelowym.

W dniu 7 stycznia 2014 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przyjął nową strategię działalności Spółki. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będzie podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się  grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę VENTURION INVESTMENT FUND S.A. świadczyć będą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. 

powrót