EQUITIER S.A., fundusz zależny od PCH CAPITAL S.A., notowany pod nową nazwą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17 Marca 2014

W dniu 13 marca 2014 roku Zarząd Giełdy podjął decyzję o zmianie skróconej nazwy i oznaczenia EQUITIER S.A. 

Zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 roku w związku ze zmianą firmy spółki VENTURION S.A. na EQUITIER S.A., począwszy od dnia 14 marca 2014 roku akcje spółki będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą „EQUITIER” i oznaczeniem „ETR”. 

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 95,59% w kapitale zakładowym oraz 95,80% w ogólnej liczbie głosów. 

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. 

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A. 

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Więcej informacji w raporcie EQUITIER S.A.

powrót