EQUITIER S.A. opublikowała przychody ze sprzedaży za czerwiec 2014 roku.

15 Lipca 2014

EQUITIER S.A. w pierwszym półroczu 2014 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 651.800,00 zł.

W czerwcu 2014 roku Spółka wypracowała przychody na poziomie 207.800,00 zł, a narastająco 651.800,00 zł.

Inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową EQUITIER objęli w czerwcu 2014 roku obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej ponad 2.228.000,00 zł.
EQUITIER S.A. konsekwentnie realizuje nową politykę działalności, po tym jak w styczniu 2014 roku ogłosiła nową strategię oraz rozpoczęła budowę holdingu firm świadczących usługi doradztwa finansowego.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 2.974.453 akcji EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,30% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie Spółki

powrót