EQUITIER S.A. opublikowała przychody ze sprzedaży za maj 2014 roku.

16 Czerwca 2014

EQUITIER S.A. wypracowała do końca maja 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 443.800,00 zł.

Po ogłoszeniu w styczniu 2014 roku nowej strategii działalności oraz po rozpoczęciu budowy holdingu firm świadczących usługi doradztwa finansowego, EQUITIER S.A. opublikowała przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w maju oraz narastająco za 2014 rok.

Zgodnie z raportem w maju 2014 roku Spółka wypracowała przychody na poziomie 383.800,00 zł, a narastająco 443.800,00 zł.

Inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową EQUITIER objęli w maju 2014 roku obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej ponad 3.800.000,00 zł.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 2.974.453 akcji EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,30% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie bieżącym Spółki

powrót