EQUITIER S.A. rozpoczął budowę holdingu finansowego.

7 Kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku EQUITIER S.A. nabyła po 100% udziałów w spółkach EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. oraz EQUITIER  CAPITAL PARTNERS Sp. z o. o.

EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych.
EQUITIER CAPITAL PARTNERS Sp. z o. o. posiada akcje w następujących spółkach zajmujących się pośrednictwem finansowym:

1. NEVIUS S.A. z siedzibą w Warszawie - 55% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. ATTENTIA S.A. z siedzibą w Krakowie - 65% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
3. FINANCIUM S.A. z siedzibą w Warszawie - 70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Nabycie ww. spółek jest zgodne ze strategią EQUITIER S.A. opublikowaną przez Zarząd 7 stycznia 2014 roku.

Ww. spółki zajmują się doradztwem finansowym, prezentują inwestorom indywidualnym rozwiązania finansowe, a zainteresowanym umożliwiają wzięcie udziału w ofertach prywatnych i publicznych instrumentów rynku kapitałowego.

Partnerami oraz osobami zarządzającymi w ww. spółkach są eksperci posiadający bogate doświadczenie oraz wyczerpującą wiedzę z zakresu finansów i instrumentów rynku kapitałowego.

Spółką EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. kierują:

Pan Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu i jednocześnie Prezes Zarządu EQUITIER S.A., który posiada wieloletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży instrumentów finansowych, budowaniu i koordynacji pracy sieci sprzedaży (w tym biur maklerskich i pośredników finansowych), szkoleniu i organizowaniu akcji marketingowych dla dystrybutorów działających na rynku finansowym. W 2012 roku zarządzał sprzedażą instytucjonalnych produktów bankowych w Banku Pocztowym S.A., w latach 2005 – 2011 był regionalnym dyrektorem sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec TFI, w latach 2002 – 2005 dyrektorem ds. kluczowych dystrybutorów w Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec Serwis Finansowy oraz w latach 2001 – 2002 kierownikiem sekcji sprzedaży w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „Skarbiec – Emerytura” S.A. Wcześniej tj. w latach 1998 – 2001 był kolejno przedstawicielem handlowym w Felix Polska GmbH, regionalnym kierownikiem sprzedaży w Citibank/Warta Powszechne Towarzystwo Emerytalne „DOM” S.A. oraz business development managerem w TGC Group Polska.

Pan Janusz Soliński – Wiceprezes Zarządu, który posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów sprzedaży i zarządzaniu projektami. Jest praktykiem sprzedaży i coachingu. Posiada kompetencje i doświadczenie związane z rozwojem osobistym w zakresie strategicznych obszarów rezultatowych. Doświadczenie zdobywał pracując dla międzynarodowych korporacji w działach sprzedaży i marketingu. Kilkuletnie, i najcenniejsze doświadczenie, bo związane z osobistym świadczeniem usług private banking, zdobywał, i dalej praktykuje, w zakresie jak sam nazywa społecznie odpowiedzialnego doradztwa finansowego.

Spółką NEVIUS S.A. kierują:

Pani Agnieszka Knyziak – Podsiadlik – Prezes Zarządu, która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku doradztwa finansowego. Aktywnie wspierała rozwój firm, w których pracowała. Umacniała ich pozycję lidera na rynku, aktywnie rozwijała sieć placówek sprzedaży, prowadziła działania marketingowe wspierające sprzedaż oraz pozyskiwała długoterminowe kontrakty. Pracowała dla Provident Polska S.A. przedstawiciela Brytyjskiej Firmy Finansowej Provident Financial plc, Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Premium Financial Sp. z o.o., a przez ostatnie pięć lat w Kancelarii Finansowej Pyffel i Partnerzy, gdzie była partnerem i prokurentem.

Pan Robert Banaś – Wiceprezes Zarządu, który posiada bogate doświadczenie w bezpośredniej sprzedaży, budowaniu sieci sprzedaży instrumentów finansowych, planowaniu, realizacji i rozwoju strategii sprzedażowych, uruchamianiu oddziałów i filii, a także tworzeniu nowych obszarów rozwoju działalności firmy. Pracował dla Efect S.A., a ostatnio jako Doradca Klienta Zamożnego w Kancelarii Finansowej Pyffel i Partnerzy oraz Dyrektor Oddziału w Idea Bank S.A.

Spółką ATTENTIA S.A. kieruje:

Pan Grzegorz Zaremba – Prezes Zarządu, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług typu private banking. Doradzał zamożnym klientom banku w obrębie zarządzania finansami osobistymi. Był wielokrotnie nagradzany wyróżnieniami nadawanymi przez TFI Pioneer, a także trenerem przy wdrażaniu programu (asset allocation tool) o nazwie: Nawigator Inwestycyjny. Przez wiele lat był związany z Bankiem Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję doradcy personal banking, doradcy osobistego w segmencie klienta affluent oraz doradcy bankowego w segmencie private banking.

Spółką FINANCIUM S.A. kieruje:

Pan Ryszard Łątka – Prezes Zarządu, który posiada bogate doświadczenie na rynku doradztwa finansowego, a w szczególności w zakresie pozyskiwania, obsługi oraz utrzymywania bieżących relacji z klientami indywidualnymi. Jest doradcą finansowym od 2005 roku. Pracował dla Expander Sp. z o. o., Open Finance S.A., Polbank EFG, Centrum Bankowości Hipotecznej, oraz Noble Bank S.A.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.164.809 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,31% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w:
raporcie EQUITIER S.A. nr 26/2014
raporcie EQUITIER S.A. nr 27/2014

powrót