FUTURIS S.A. przydzieliła obligacje inwestorom zidentyfikowanym przez ATTENTIA S.A. na kwotę 200.000,00 zł.

17 Lipca 2014

16 lipca 2013 roku Zarząd FUTURIS S.A. przydzielił obligacje nowej emisji.

Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej obligacji FUTURIS S.A. objęli obligacje o łącznej wartości 200.000,00 zł.

ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Więcej informacji w raporcie FUTURIS S.A.

powrót