FUTURIS S.A. przydzieliła obligacje inwestorom zidentyfikowanym przez ATTENTIA S.A. na kwotę 300.000,00 zł.

23 Czerwca 2014

Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej obligacji FUTURIS S.A. objęli obligacje o łącznej wartości 300.000,00 zł.

ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót