NEVIUS S.A. zakończył realizację projekt emisji obligacji dla FUTURIS S.A. na kwotę 704.000,00 zł.

1 Lipca 2014

FUTURIS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku przydzieliła obligacje serii K.

Zarząd FUTURIS S.A. zakończył emisję dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku.

Inwestorzy zidentyfikowani przez NEVIUS S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej objęli obligacje o łącznej wartości 704.000,00 zł.

NEVIUS S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie FUTURIS S.A.

powrót