Nowa strategia działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

8 Stycznia 2014

W dniu 7 stycznia 2014 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przyjął nową strategię działalności Spółki.

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będzie podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się  grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę VENTURION INVESTMENT FUND S.A. świadczyć będą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzić będzie inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należeć będzie do VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Jako podmiot holdingowy VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będzie wyszukiwać, inwestować, a następnie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Swój dynamiczny wzrost wartości VENTURION INVESTMENT FUND S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. Ważnym elementem będzie również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.

powrót