PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w EQUITIER S.A.

26 Marca 2014

Od 17 do 26 marca 2014 roku PCH CAPITAL S.A. powiększyła swój pakiet EQUITIER S.A. o 164.809 akcji.

Po ostatnich transakcjach PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.164.809 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,31% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie EQUITIER S.A.

powrót