Zmiana nazwy giełdowego funduszu zależnego od PCH CAPITAL S.A. na EQUITIER S.A.

7 Marca 2014

W dniu 6 marca 2014 roku sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu nazwy funduszu VENTURION S.A. na EQUITIER S.A.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 95,59% w kapitale zakładowym oraz 95,80% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

powrót