Family Brokers S.A. spółka zależna od Equitier S.A. podpisała umowę z Monetia Sp. z o. o.

5 Grudnia 2016

Rozwój oferty produktowej Family Brokers S.A.

Family Brokers S.A. podpisała umowę z Monetia Sp. z o. o.

Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

Monetia Sp. z o. o. współpracuje z ponad 150 wystawcami płatności masowych m. in. Multimedia, Vectra, PGE, urzędy skarbowe, liczne wspólnoty mieszkaniowe, dzięki czemu nasi Klienci mogą dokonywać opłat w Agencjach na preferencyjnych warunkach.

Monetia Sp. z o. o. świadczy także usługi outsorcingu obsługi kasowej dla Banku DnB oraz Getin Noble Bank.

Family Brokers S.A. będzie wprowadzać w swojej sieci usługi Monetia Sp. z o. o., tj:

a)            przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki odbiorców,

b)            dokonywanie wypłat gotówkowych.

Family Brokers S.A. buduje ogólnopolską sieć sprzedaży produktów finansowych z sektora bankowego oraz pozabankowego dedykowanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Stale poszerzana jest zarówno sieć dystrybucji, jak i wachlarz produktów.

Sieć Family Brokers S.A. liczy ok. 600 agencji pośrednictwa finansowego działających w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. 

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji w Family Brokers S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 29 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Family Brokers S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Akcje w podwyższonym kapitale o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł objął Pan Krzysztof Niedźwiedź, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Family Brokers S.A. Po rejestracji, kapitał zakładowy Family Brokers S.A. wynosić będzie 200.000,00 zł. Po 50% w kapitale zakładowym i głosach posiadać będą Equitier S.A. i Pan Krzysztof Niedźwiedź.

powrót