Money Bridge Sp. z o. o., podmiot zależny od Equitier S.A., podsumowuje 2016 rok

22 Lutego 2017

Money Bridge Sp. z o. o. w 2016 roku uruchomiła pożyczki wieloratalne dla klientów indywidualnych o łącznej wartości 1.281.000,00 zł.

Pierwszy rok obrotowy (niepełny kalendarzowy) spółka zakończyła przychodami ze sprzedazy w wysokości 146.253,31 zł oraz zyskiem netto na poziomie 14.793,02 zł.

W 2016 roku Money Bridge Sp. z o. o. udzieliła pożyczki o łącznej wartości 1.281.000,00 zł.

29 lutego 2016 roku Equitier S.A. zawiązała spółkę Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie.

Credit Park S.A. buduje grupę firm zajmujących się usługami finansowymi.

W dniu 29 lutego 2016 roku Credit Park S.A. i Equitier S.A. utworzyły pierwszy podmiot zależny Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem podstawowej działalności Money Bridge Sp. z o. o. jest udzielanie krótko- i średnioterminowych pożyczek pozabankowych.

21 marca 2016 roku sąd rejestrowy wpisał Money Bridge Sp. z o. o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka ściśle współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej Equitier S.A.

Od początku działalności z Family Brokers S.A., spółka w 100% zależna od Equitier S.A., która jest brokerem finansowym, przez ogólnopolską sieć ponad 600 agentów sprzedaje produkty finansowe, w tym pożyczki Money Bridge Sp. z o. o.

Od grudnia 2016 roku Money Bridge Sp. z o. o. korzysta również z usług OTP Global S.A., spółki w 100% zależnej od Equitier S.A., która specjalizuje się w windykacji portfeli masowych. OTP Global S.A. pracuje m. in. dla największej firmy pożyczkowej on-line w Polsce oraz jako podwykonawca dla jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce.

Grupa Equitier S.A. prowadzi działalność w obszarze finansów poprzez firmy, które buduje od podstaw. Do spółki holdingowej należy pierwsze finansowanie, kreowanie strategii i pozyskanie zespołu.

Jako podmiot dominujący Equitier S.A. aktywnie uczestniczy w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Equitier S.A. należy do grupy kapitałowej PCH Capital S.A., a jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu.

 

powrót