OTP Global S.A., spółka zależna od Equitier S.A., rozpoczyna współpracę z największą firmą pożyczkową on-line w Polsce.

23 Stycznia 2017

OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. podpisała kolejną umowę w zakresie windykacji polubownej wierzytelności masowych.

W dniu 19 stycznia 2017 roku OTP Global Sp. z o. o. Sp. K., podmiot zależny od OTP Global S.A. z portfela Equitier S.A., podpisała umowę z największą w Polsce firmą udzielającą pożyczek pozabankowych on-line. Firma ta działa w ramach grupy kapitałowej prowadzącej działalność w kilkunastu krajach europejskich, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy portfel windykacyjny zostanie przekazany do obsługi przez OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. w lutym 2017 roku. Obsługa polegać będzie na windykacji polubownej przez call center w Oddziale w Zamościu oraz przez sieć windykatorów terenowych na terenie całej Polski.

Equtier S.A. zawiązała zawiązała spółkę OTP Global S.A. w dniu 1 grudnia 2016 roku.

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

OTP Global S.A. prowadzi działalność w branży windykacyjnej w zakresie: wywiadu gospodarczego, detektywistyki w biznesie, windykacji na zlecenie portfeli masowych, windykacji pojedynczych zleceń oraz zakupu portfeli wierzytelności.

Spółka posiada sieć windykatorów terenowych oraz call center w Oddziale w Zamościu.

OTP Global S.A. jest jedynym komandytariuszem OTP Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

powrót