Do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. dołączył pan Sławomir Korneli.

4 Kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Sławomira Korneli.

zobacz więcej

EQUITIER S.A., fundusz zależny od PCH CAPITAL S.A., realizuje proces scalania akcji.

27 Marca 2014

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ustalone zostały daty realizacji podwyższenia wartości nominalnej akcji EQUITIER S.A.

zobacz więcej

PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w EQUITIER S.A.

26 Marca 2014

Od 17 do 26 marca 2014 roku PCH CAPITAL S.A. powiększyła swój pakiet EQUITIER S.A. o 164.809 akcji.

zobacz więcej

EQUITIER S.A., fundusz zależny od PCH CAPITAL S.A., notowany pod nową nazwą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17 Marca 2014

W dniu 13 marca 2014 roku Zarząd Giełdy podjął decyzję o zmianie skróconej nazwy i oznaczenia EQUITIER S.A.

zobacz więcej

Zmiana nazwy giełdowego funduszu zależnego od PCH CAPITAL S.A. na EQUITIER S.A.

7 Marca 2014

W dniu 6 marca 2014 roku sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu nazwy funduszu VENTURION S.A. na EQUITIER S.A.

zobacz więcej