Harmonogram publikacji raportów okresowych.

10 Stycznia 2013

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. publikować będzie raporty okresowe w 2013 roku.

zobacz więcej

VENTURION INVESTMENT FUND opublikował analizę sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki.

2 Stycznia 2013

W dniu 2 stycznia b.r. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. opublikowała wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, sporządzonej przez niezależnego doradcę – IMAP Access 2 Sp. z o.o.

zobacz więcej

Rejestracja połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z VENTURION INVESTMENT FUND i S.A.

17 Grudnia 2012

Sąd rejestrowy w dniu 14 grudnia 2012 roku dokonał wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., zgodnie z decyzją akcjonariuszy obydwu spółek, którzy powzięli uchwały w sprawie połączenia ww. podmiotów w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku.

zobacz więcej

Publikacja raportu okresowego.

14 Listopada 2012

Zapraszamy do lektury opublikowanego dzisiaj sprawozdania finansowego: Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

zobacz więcej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada b.r.

30 Października 2012

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. zwołał na dzień 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą dotyczącą połączenia Spółki z Venturion Investment Fund I S.A.

zobacz więcej